Usluge

Grafički dizajn

Danas je reklama sastavni deo savremenog industrijskog dizajna bilo koje vrste robe. Ona je svuda oko nas, te samim tim otvara mogućnost efikasnijeg plasmana na tržištu.

Atraktivan dizajn vašeg identiteta je ujedno i promocija Vaše firme, njenih proizvoda i usluga ili Vaša lična reklama. Ulaganje u vizuelni identitet vađeg preduzeća ili proizvoda je dugoročna investicija koja gradi uspešan imidž i razvija njen brend.

Fotografija

Svaki novi projekat izrade fotografije započinjemo konsultovanjem sa Vama o specifičnim potrebama i zahtevima.

Savremenom opremom fotografišu se Vaši kapaciteti ili proizvodi koji se koriste za sve tipove predstavljanja Vaše firme.

U zavisnosti od idejnog rešenja vrši se obrada slika (dorada, retuširanje, fotomontaža i sl.).

Dobrom fotografijom uz prateću formu i dizajn pošaljite poruku tržištu, da imate svoj jedinstven stil.

Štampa i štamparske usluge

Dugogodišnji rad i sve savremenija oprema su garancija kvaliteta koji nudimo. Viskokvalitetna štampa srednjih i velikih tiraža na profesionalnim ofset štamparskim mašinama do B2 formata na svim vrstama papira.

Korektnost i preciznost u štampi kao i najkraće vreme do finalizacije proizvoda je ono čime se rukovodimo od samog početka.

Postoji čitava paleta reklamnih proizvoda koji se razmenjuju pri poslovnim susretima i pregovorima, čime prezentujete Vašu frimu kao ozbiljnu, a samim tim i uspešnu.

Ambalaža

Ambalaž je puno više od samog pakovanja proizvoda. To je prava šansa za direktnu komunikaciju proizvoda sa potrošačem. Savremenija ambalaža potencira na posebnosti proizvoda uzdižući brend iznad konkurencije.

Dizajn ambalaže počinje kreiranjem grafičkog rešenja, izborom materijala, vrste papira ili kartona čime se stvara prepoznatljiv identitet proizvoda.